Wie moet de autoverzekering afsluiten en wie is er verzekerd?

wie moet de autoverzekering afsluitenHeeft u een eigen auto? Dan dient u te zorgen voor minimaal een BA autoverzekering, wanneer u daarmee de openbare weg op wilt. Het gaat om de verzekering voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid. U dekt daarmee de schade die u eventueel toebrengt aan anderen en voertuigen van anderen. Schade aan uw eigen auto kunt u afdekken met een meer uitgebreide autoverzekering.

Wie sluit de verzekering af?

De wet stelt dat u als eigenaar van de auto de verplichting hebt om erop toe te zien dat er een autoverzekering wordt afgesloten. De wet zegt daarmee niets over wie dat dient te doen. Indien u als eigenaar vooral gebruik zal maken van de auto dient u de verzekering zelf af te sluiten. Leent u de auto echter voor een langere periode uit aan een vriend of een goede kennis? Dan dient u erop toe te zien dat hij of zij minimaal een BA autoverzekering voor de auto afsluit. In dat geval bent u zelf geschorst voor het afsluiten van een autoverzekering, voor de looptijd van de door uw kennis of vriend afgesloten autoverzekering.

De verzekeraar eist dat de meest regelmatige bestuurder de autoverzekering afsluiten. De verzekeraar kan op die manier het risico inschatten. Bent u zelf een ervaren bestuurder van 45 jaar, maar leent u de auto langere tijd uit aan uw zoon van 18? Dan dient hij de BA autoverzekering (of een meer uitgebreide polis) af te sluiten, zodat de verzekeraar het risico juist in kan schatten. Ga na wie er het meest van de auto gebruik zal maken, aangezien die persoon de dekking af dient te sluiten.

Wie is er verzekerd?

Op het moment dat u als eigenaar een BA autoverzekering afsluit bent u in ieder geval goed verzekerd. Dat geldt echter ook voor een ieder die u de auto tijdelijk meegeeft, mits dat daardoor niet de meest regelmatige bestuurder van de auto wordt. In principe is de bestuurder van het verzekerde voertuig verzekerd, waardoor het niet uitmaakt dat deze op uw naam staat. Het is aan u om in te schatten wie de meest regelmatige bestuurder is en op welke naam de verzekering daarom dient te komen te staan.

Uitzondering op de regel

Uiteraard geldt er op basis van Artikel 3 een uitzondering voor iedere bestuurder die door middel van diefstal, geweldpleging of heling uw auto heeft gemachtigd. In dat geval geldt er geen dekking en is de verzekering vrijgesteld van de verplichting om schade te vergoeden. Daarnaast geldt er op basis van Artikel 19 een uitzondering voor het opvorderen door een burgerlijke of militaire autoriteit. Eventuele schade die daaruit voortvloeit wordt gewaarborgd door de publiekrechtelijke persoon, in naam waarvan de vordering heeft plaatsgevonden. In alle andere gevallen geldt de verzekering die u heeft afgesloten voor de auto, inclusief de bestuurder van dat moment.