Welk type autoverzekering moet ik nemen?

Autoverzekering kiezenIn de Europese Unie bestaat een vrij uniforme wetgeving over het verzekeren van motorrijtuigen. Voorop staat de bescherming van de slachtoffers van verkeersongevallen waarbij een motorrijtuig is betrokken. Als autobezitter bent u dus op voorhand verplicht een autoverzekering af te sluiten alvorens u met u voertuig de openbare weg betreedt. Dit is in België geregeld in de wet burgerlijk aansprakelijkheid verzekering. Deze regeling voorziet dat schade die u met u voertuig bij derden veroorzaakt automatisch door u verzekeraar wordt vergoedt. Volgens deze zelfde regeling wordt ook de schade die andere voertuigen bij u mochten veroorzaken automatisch door hun verzekeraar vergoedt. Deze wettelijk verplichte verzekering is de BA autoverzekering, en kent een aantal standaard waarborgen.

Indien u ruimer gedekt wenst te zijn kunt u kunt aanvullende waarborgen bij de verzekering maatschappij afsluiten. De meest gebruikte formule hiervoor is de omniumverzekering, die door de verzekeraars in een mini-omnium en een full-omnium wordt onderverdeeld.

Ook kunt u enkele aanvullende specifieke verzekeringen afsluiten rond het verloop en de afhandeling van een verkeersongeval.

Wat dekt de burgerlijke aansprakelijkheid verzekering, BA autoverzekering?

De voorwaarden voor deze autoverzekering zijn bij wet vastgesteld en de dekking is dus vrij uniform bij de verschillende verzekeraars. De BA autoverzekering werkt in de praktijk als volgt: Indien u, als bestuurder van uw auto, een ongeval veroorzaakt bent u natuurlijk verantwoordelijk voor het vergoeden van de lichamelijke en materiële schade van de slachtoffers. Vanwege de wettelijk verplichte BA autoverzekering wordt al deze schade door u verzekeraar aan de slachtoffers uitgekeerd. Het plafond van de dekking is onbeperkt. Het is belangrijk te weten dat bij een dergelijk ongeval u eigen lichamelijke schade en de materiële schade aan u eigen auto met deze BA autoverzekering niet worden vergoedt.

Noot: Met de wettelijk verplichte BA autoverzekering ‘beschermt’ u dus niet u eigen auto. U dekt zich hiermee slechts in voor mogelijke schade die u veroorzaakt bij anderen.

Hoe kan ik mijn eigen auto tegen schade indekken?

Indien u bij een ongeval niet als veroorzaker wordt aangewezen zal de schade aan u auto uiteraard gedekt worden door de verzekering van de tegenpartij. In een dergelijk geval maakt het dus niet uit welk type verzekering u zelf hebt afgesloten. De door u afgesloten verzekering komt wel in beeld bij schade aan u auto veroorzaakt door eigen toedoen (schuld bij een aanrijding) en schade aan u auto veroorzaakt buiten een verkeersongeval. Om dezen vergoedt te krijgen zult u vooraf een omnium verzekering moeten hebben afgesloten. Voor indekking tegen schade veroorzaakt buiten het verkeer volstaat een mini-omnium verzekering. Hiermee is doorgaans het volgende gedekt:

  • Schade veroorzaakt door brand.
  • Schade veroorzaakt door vandalisme of (poging tot) diefstal.
  • Schade veroorzaakt door glasbreuk.
  • Schade veroorzaakt door natuurkrachten (overstroming, hagel, storm, vallende stenen, e.d).
  • Schade veroorzaakt door aanrijding met dieren.

Indien u ook vergoedt wenst te worden voor schade aan u auto die door eigen toedoen veroorzaakt wordt (schuld bij een aanrijding) zult u een full-omnium verzekering moeten afsluiten. Met een full-omnium verzekering, ook wel ‘grote omnium’ of ‘allrisk’ verzekering genoemd, zal uw verzekeraar de herstelkosten aan u auto vergoeden, of de vervangingswaarde uitkeren indien herstel niet mogelijk is.

Wanneer zou ik een full-omnium verzekering moeten overwegen?

De full-omnium verzekering is vooral goed geschikt voor nieuwe auto’s (minder dan 6 jaar oud), op het moment dat deze een grote waarde kennen en de gevolgen van schade groot kunnen zijn. Ook indien u de aankoop van een auto laat financieren is het verstandig om deze aanvullend te verzekeren. Want mocht u als gevolg van een aanrijding het voertuig helemaal niet meer kunnen gebruiken, zult u toch verplicht zijn de financiering tot het einde door te betalen. Voor luxere modellen auto’s is een full-omnium verzekering zeker ook het overwegen waard. Vervanging van een voorruit op een luxewagen kost al gauw enkele duizenden euro’s.

Wat zijn de aanvullende verzekeringen die ik in mijn polis kan opnemen?

Er zijn een aantal aanvullende verzekeringen die u additioneel in u polis kunt opnemen.
Deze kunnen individueel toegevoegd worden aan de standaard BA autoverzekering, of opgenomen worden in u omnium verzekering (full-omnium of mini-omnium). Enkele hiervan zijn:

  • Een bestuurdersverzekering, waarmee eventuele lichamelijke schade voor u (of een ander persoon) als bestuurder vergoedt wordt.
  • Een bijstandsverzekering, (pechverhelping), wanneer u voertuig niet kan worden verplaatst na een ongeval.
  • Een rechtsbijstandsverzekering, wanneer bijvoorbeeld een rechter de schuldige partij moet aanwijzen. De juridische kosten komen hierbij dan voor rekening van de verzekeraar.
  • Een vervangwagen, die u ter beschikking wordt gesteld in de periode dat u eigen wagen wordt hersteld.

Noot: De wettelijk verplichte BA autoverzekering blijft de basis van alle autoverzekeringen in België. U ontvangt bij afsluiting een groene kaart, waarop de verzekeringsgegevens vermeld staan. Alle aanvullende waarborgen en aanvullende verzekeringen worden overzichtelijk genoteerd op de kaart.