Wat moet je doen bij een verkeersongeval?

verkeersongeval, autoverzekeringHet allerbelangrijkste is dat u uw kalmte bewaart, en in alle rust eerst nagaat als er gewonden zijn. Als dat het geval is bel dan onmiddellijk 101, zodat zij de hulp- en politiediensten kunnen verwittigen. De aanwezigheid van politie is vereist wanneer er sprake is van persoonlijk letsel. De politie hoeft niet ingeschakeld te worden indien er slechts sprake is van beperkte materiële schade aan de voertuigen. In dat geval mogen betrokken partijen onderling de zaak afhandelen. Trek in dat geval goed na als de verzekeringspapieren van de tegenpartij in orde zijn. Als er geen duidelijke overeenstemming bereikt kan worden over de schuldvraag dient u alsnog de politie te verwittigen.

Verzamel ter plekke zoveel als mogelijk gegevens

Neem foto’s van de situatie waaruit achteraf duidelijk op te maken valt wat de positie van de voertuigen was ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het wegdek. Fotografeer ook de schade aan de voertuigen, eventuele remsporen, mogelijk aanwezige verkeerstekens en de positie van de zon. Doe dit ook indien de politie het ongeval afhandel, of als de andere partij de schuld volledig op zich neemt. Het kan belangrijk zijn voor het verder verloop.

Indien de voertuigen voor de doorstroom van het verkeer snel verwijderd moeten worden kunt u met krijt tekens op het asfalt maken om de positie aan te geven.

Noteer ook de naam, contactgegevens en de nummerplaat van objectieve getuigen, wiens verklaring uw lezing van het gebeurde kunnen ondersteunen.

Noot: Zorg er dus voor altijd een fototoestel (of gsm met foto functie), een stuk krijt en een aanrijdingsformulier (wettelijk verplicht) in uw voertuig te hebben.

Vul het aanrijdingsformulier in

Het aanrijdingsformulier (ook wel ongevallenformulier genoemd) is zeer belangrijk bij het afhandelen van de schadeclaim. Voor de Europese unie geldt een standaard formulier welke het Europees aanrijdingsformulier wordt genoemd. Vul dit formulier zo rustig, gedetailleerd en objectief mogelijk in. Een goed ingevuld formulier zorgt voor een vlotte afhandeling door de verzekeraar. Een slecht ingevuld formulier vertraagd de afhandeling en verzwakt de claim.

Zie hiervoor: Hoe moet je het aanrijdingsformulier invullen?