Wat is een mini-omnium verzekering?

miniomnium diefstalMiddels een mini-omnium verzekering kunt u zich tegen bepaalde vormen van schade aan u auto indekken. Het gaat hierbij meestal om schade die zich buiten het verkeer voordoet en niet door eigen toedoen (persoonlijk handelen) is veroorzaakt. Voor een volledige dekking zult u een full-omnium verzekering moeten afsluiten. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de mini-omnium een tussenstap is tussen de wettelijk verplichte BA autoverzekering en de volledige dekking van een full-omnium verzekering.

Wat dekt een mini-omnium verzekering wel?

De mini-omnium verzekering dekt doorgaans schade aan u eigen auto die niet door eigen toedoen veroorzaakt wordt zoals:

  • Schade veroorzaakt door brand.
  • Schade veroorzaakt door vandalisme of (poging tot) diefstal.
  • Schade veroorzaakt door glasbreuk.
  • Schade veroorzaakt door natuurkrachten (overstroming, hagel, storm, vallende stenen).
  • Schade veroorzaakt door aanrijding met dieren.

Wat dekt een mini-omnium verzekering niet?

Schade aan u eigen auto die door eigen toedoen (persoonlijk handelen) wordt veroorzaakt wordt niet gedekt door de verzekeraar bij een mini-omniuw verzekering. Dit betekent dat indien u bij een ongeval als veroorzaker wordt aangewezen u geen vergoeding krijgt voor de reparatie of vervanging van u eigen auto.

Is de mini-omnium verzekering uniform bij de verschillende verzekeraars?

De mini-omnium verzekering is geen verplichte verzekering. De inhoud ervan is dus niet gestandaardiseerd. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen specifieke garanties. Het komt er op aan om bij een mini-omnium verzekering duidelijk aan te geven tegen welke risico’s u wenst te verzekeren en tot welke hoogte. Deze worden dan contractueel vastgelegd en als bijlage opgenomen bij de wettelijk verplichte BA autoverzekering.