Wat is de RDR-regeling?

RDR-regelingHet autoverzekeringswezen is een complexe aangelegenheid. Binnen de wettelijk verplichte BA Autoverzekering zijn er voor de verzekeraars tal van regels die bepalen wie wanneer welke schade moet vergoeden. Daar hebben ze onderling nogal eens wat verschil van inzicht over, hetgeen tot vertraging in de afhandeling kan leiden.

Om dit te vermijden is in België de RDR-regeling, Reglèment Direct / Directe Regeling, tussen de verzekeraars onderling in het leven geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat de schade aan het voertuig van het slachtoffer (de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het ongeval) eerst vergoed wordt en dat de verzekeraars achteraf gaan uitpluizen wie van hen de rekening moet betalen.

Wanneer treedt de RDR-regeling in werking

Om de RDR-regeling toe te passen moet voor de verzekeraars het volgende van toepassing zijn:

  1. Het verkeersongeval moet in België gebeurd zijn.
  2. De schade moet het gevolg zijn van een fysiek contact. Een botsing dus.
  3. Beide voertuigen moeten een geldige BA Autoverzekering hebben afgesloten in België. En wel bij één van de verzekeringsmaatschappijen die de RDR-conventie hebben ondertekend.
  4. Er moet een eenduidig en onbetwistbaar aanrijdingsformulier opgemaakt zijn.
  5. Het bedrag van de materiële schade aan het voertuig van het slachtoffer, mag het plafond van de RDR-conventie, 25.000 euro, niet overschrijden.

Wat betekent de RDR-regeling voor u bij een ongeval

Indien u niet de veroorzaker van het ongeval bent moet de schade aan uw voertuig logischerwijs door de tegenpartij worden vergoed. Dat zou inhouden dat de verzekeraar van de tegenpartij voor deze schade aansprakelijk is. Wanneer deze verzekeraar en uw eigen verzekeraar beiden lid zijn van de RDR-conventie treedt de RDR-regeling in werking. De schade aan u voertuig wordt dan door u eigen verzekeraar vastgesteld en vergoed. Uw verzekeraar zal het vergoede bedrag achteraf verhalen bij de ander maatschappij.

Noot: De RDR-regeling is slechts van toepassing op materiële schade aan het voertuig. Vergoeding van lichamelijke schade (letsel) wordt op de normale manier afgehandeld.