Wat is de groene kaart die bij een autoverzekering zit?

groene kaart autoverzekeringDe groene kaart van een autoverzekering is een Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB). U kunt hiermee aantonen dat uw auto verzekerd is. U bent in België, maar ook in andere EU-lidstaten, verplicht om minimaal een BA autoverzekering voor uw auto af te sluiten, waarmee u daarmee de openbare weg op wilt. De groene kaart ontvangt u van uw verzekeraar, nadat u de premie heeft voldaan. U kunt hiermee aantonen dat er sprake is van een geldige verzekering, bijvoorbeeld op het moment dat u te maken krijgt met een ongeval.

Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars

U ontvangt uw groene kaart (deze hoeft niet altijd een groene kleur te hebben) van uw verzekeraar, nadat u de (eerste) betaling van uw premie voldaan heeft. Het is echter het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars dat nagaat of u de premie voldaan heeft en u de groene kaart toe zal kennen. U ontvangt ieder jaar een nieuwe groene kaart, waarmee u dat jaar aan kunt tonen dat u de auto verzekerd heeft. U bent in België verplicht om het document bij u aan boord te hebben. Het is officieel niet toegestaan om gebruik te maken van een kopie.

Overzicht van landen

Groene kaart

Voorbeeld van een groene kaart

Op de groene kaart vindt u onder andere het overzicht van landen, waarin u gebruik kunt maken van de dekking van uw autoverzekering. Op het moment dat u in Nederland of in Duitsland schade rijdt, kunt u met de groene kaart aantonen dat er sprake is van een geldige verzekering. Uw verzekeraar zal een eventuele schade aan derden vergoeden, mits dit uw schuld was. U kunt op de kaart nagaan of het land waar u naartoe wilt reizen onder het gedekte gebied valt. Is dit niet het geval? Dan dient u contact op te nemen met uw verzekeraar en na te gaan hoe u toch voor de juiste dekking kunt zorgen.

Verplicht boorddocument in België

In de meeste Europese landen is het niet langer verplicht om de groene kaart in uw auto te plaatsen. België is hierop echter een uitzondering, aangezien het hier gaat om een verplicht boorddocument. In veel van de andere landen hoeft u sinds 1 januari 1972 geen groene kaart meer in de auto te bewaren, aangezien het aan de hand van uw kenteken mogelijk is om na te gaan of er sprake is van een geldige verzekering. U dient de groene kaart echter zowel in België als in de andere EU-landen mee te nemen, om aan te tonen dat u verzekerd bent.

Informatie op de groene kaart

Op de groene kaart vindt u informatie over de landen waarin u kunt rekenen op dekking, maar u ziet daarnaast het tijdvak waarin u verzekerd bent. Zorg er na het verlopen van dit tijdvak voor dat u de nieuwe groene kaart in de auto plaatst.

Daarnaast kunt u op de groene kaart van uw autoverzekering informatie vinden over tot wie u zich kunt wenden in het geval van pech, een ongeval, ruitbreuk of diefstal. Wat dat betreft staat er waardevolle informatie op de groene kaart en is het verstandig om deze altijd mee te nemen, los van de verplichting hiertoe.