Wat is de burgerlijke aansprakelijkheid verzekering, BA autoverzekering?

Burgerlijke AansprakelijkheidsverzekeringIn de Europese Unie bestaat een vrij uniforme wetgeving over het verzekeren van motorrijtuigen. Voorop staat de bescherming van de slachtoffers van verkeersongevallen waarbij een motorrijtuig is betrokken. Deze bescherming wordt geregeld middels een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, en is in België opgenomen in de wet op de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van 21 november 1989. Voor elk motorrijtuig dat de openbare weg opkomt dient minimaal een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering, beter bekend als BA autoverzekering, te zijn afgesloten. Indien dit nagelaten wordt volgt strafrechtelijke vervolging.

Welke schade dekt de burgerlijke aansprakelijkheid verzekering?

Indien u, als bestuurder van uw auto, een ongeval veroorzaakt bent u natuurlijk verantwoordelijk voor het vergoeden van de lichamelijke en materiële schade van de slachtoffers. Vanwege de wettelijk verplichte BA autoverzekering wordt al deze schade door u verzekeraar aan de slachtoffers uitgekeerd. U eigen lichamelijke schade en de materiële schade aan u eigen auto worden met deze BA autoverzekering niet vergoedt.

Noot: De BA autoverzekering dekt ook wanneer een ander persoon, met rijbevoegdheid, uw auto bestuurd en een ongeval veroorzaakt.

Wat is de lichamelijke schade die de BA autoverzekering vergoedt?

Indien u een ongeval veroorzaakt wordt voor alle slachtoffers naast de medische kosten ook de mogelijke indirecte kosten vergoed, zoals arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies. Wanneer er sprake is van een dodelijk slachtoffer, dan hebben de nabestaande recht op een vergoeding. Ook uw medepassagiers worden in de wet als slachtoffer beschouwd, waardoor deze dekking ook op hun van toepassing is.

Noot: U kunt op de BA autoverzekering een aanvullende bestuurdersverzekering afsluiten waardoor ook de bestuurder onder de dekking valt.

Wat is de materiële schade die de BA autoverzekering vergoedt?

Indien u een ongeval veroorzaakt wordt de materiële schade aan de goederen van alle slachtoffers vergoedt. Dat kan schade zijn aan hun rijtuig (auto, truck, motorfiets, fiets), maar ook aan andere eigendommen (gebouwen, schuttingen, campers). Ook de schade die u met u auto veroorzaakt aan openbare bezittingen (parkeermeters, verkeersborden, verlichtingsmasten) wordt gedekt.

Noot: Met een BA autoverzekering dekt u zich dus slechts in voor schade die u veroorzaakt bij anderen. Indien u ook de schade aan u eigen auto vergoedt wenst kunt aanvullende waarborgen afsluiten, middels bijvoorbeeld een mini-omnium of een full-omnium verzekering.

Zijn er bij de verzekeraars verschillen in de BA autoverzekering?

Omdat het hier gaat om een verplichte verzekering zijn de maatschappijen verplicht om aan wettelijke voorwaarden te voldoen. De dekking is dus vrij uniform bij de verschillende verzekeraars. U kunt zich bij het onderscheiden van de diverse aanbieders dus meer op de hoogte van de premie concentreren. Kijk ook naar de klantendienst van de verzekeraars, of naar de aanvullende mogelijkheden op het gebied van service. Houd er rekening mee dat u vaak een hogere premie betaalt op het moment dat u meer service of mogelijkheden wenst te ontvangen.