Waarborg natuurkrachten

waarborg natuurkrachtAanvullende waarborgen bieden extra dekking bovenop de wettelijk verplichte BA autoverzekering en zijn veelal gericht op vergoeding van schade aan het verzekerd voertuig (u eigen auto).

Bij de waarborg natuurkrachten wordt gesproken van ‘het plotseling optreden van krachten die nauwelijks te bedwingen zijn’ . In gewone woorden omvat dit: een hagelbui, een overstroming, storm, bliksem, een vallende boom, een steen- of sneeuwlawine , een aardbeving of een andere natuurkracht die schade aan uw auto aanricht. Aangemerkt moet worden dat de schade alleen vergoedt wordt als ze rechtstreeks te wijten is aan een natuurkracht. Dit betekent dat de schade die vallende hagelstenen aan u auto aanrichten wel onder de dekking valt, maar niet de schade uit een botsing veroorzaakt door slippen op een wegdek bezaaid met hagelstenen. Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Is de dekking uniform?

In de bijzondere voorwaarden voor de dekking van schade veroorzaakt door natuurkrachten zijn er bij de diverse verzekeringsmaatschappijen geen grote verschillen. De premie echter, en daarmee ook de uitkering, is veel minder standaard. Bij de waarborg natuurkrachten hanteren de verzekeraars vrijwel altijd een ‘vrijstelling’, ook wel ‘franchise’ genoemd. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag, of percentage van de verzekerde waarde van het voertuig, dat bij schade niet door de verzekeraar wordt uitbetaald. Dit deel zult u als verzekerde zelf moeten opbrengen. De verzekeraar komt pas in als de schade hoger uitvalt dan de vrijstelling.