Waarborg eigen materiële schade

verzkering eigen schadeAanvullende waarborgen bieden extra dekking bovenop de wettelijk verplichte BA autoverzekering en zijn veelal gericht op vergoeding van schade aan het verzekerd voertuig (u eigen auto).

De belangrijkste en meest aangesproken aanvullende waarborg is die tegen schade aan uw auto die door eigen toedoen veroorzaakt is, de waarborg eigen materiële schade. Deze waarborg kan in werking treden wanneer:

  • U als veroorzaker wordt aangemerkt bij een aanrijding.
  • U met uw auto tegen een stilstaand object aanbotst (boom, muur, paal).
  • Buiten het verkeer objecten tegen de auto aanbotsen (boodschappenwagen, kinderfiets).

Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Hoe wordt deze waarborg door de verzekeraar aangeboden?

Deze aanvullende waarborg eigen materiële schade wordt bijna altijd aangeboden als onderdeel van een full-omnium verzekering. U kunt het dus niet afzonderlijk toevoegen aan de reeds afgesloten BA autoverzekering.

Is de dekking uniform?

In de bijzondere voorwaarden voor de dekking van eigen materiële schade zijn er bij de diverse verzekeringsmaatschappijen geen grote verschillen. De premie echter, en daarmee ook de uitkering, is veel minder standaard. De maximaal uit te keren bedrag kan door uzelf aangegeven worden. Bij de deze waarborg bieden de verzekeraars u meestal ook de keuze om wel of geen ‘vrijstelling’, ook wel ‘franchise’ genoemd, in de polis te laten opnemen. De vrijstelling is een vooraf vastgesteld bedrag, of percentage van de verzekerde waarde van het voertuig, dat bij schade niet door de verzekeraar wordt uitbetaald. Dit deel zult u als verzekerde zelf moeten opbrengen. De verzekeraar komt pas in als de schade hoger uitvalt dan de vrijstelling.