Waarborg diefstal of vandalisme

waarborg vandalisme en diefstalAanvullende waarborgen bieden extra dekking bovenop de wettelijk verplichte BA autoverzekering en zijn veelal gericht op vergoeding van schade aan het verzekerd voertuig (u eigen auto). Schade door diefstal en schade door vandalisme worden bij de meeste verzekeraars gecombineerd in een aanvullende waarborg.

Diefstal betekent in de praktijk doorgaans dat de auto in zijn geheel wordt gestolen. Dit kan gebeuren middels geweld (carjacking), middels inbraak of met gebruikname van de originele autosleutel. Indien u auto niet wordt terug gevonden zal de verzekeraar overgaan tot uitkeren van de vervangingswaarde. Wanneer er sprake is van diefstal van onderdelen van de wagen (wielen, lampen) wordt de vervanging hiervan vergoed. Onder de dekking valt standaard ook schade veroorzaakt door een poging tot diefstal (ingeslagen ruit, geforceerd portier). De waarborg diefstal heeft bij autoverzekeringen enkel betrekking op de auto zelf, niet op wat er in de auto ligt. Gsm’s, laptops, verplaatsbare gps-systemen en andere attributen zijn daarom niet meeverzekerd.

Vandalisme is een wat ruimer begrip, en kan variëren van lichte beschadiging aan u auto (krassen, afgeslagen spiegel) tot zwaardere vernieling (stukgeslagen voorruit, ingetrapte portieren). De identiteit van de vandaal(en) en de omstandigheden zijn vaak van invloed bij het vaststellen als de aangerichte schade wel of niet onder de dekking valt. Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Is de dekking uniform?

In de bijzondere voorwaarden voor de dekking van schade door diefstal of vandalisme zijn er bij de diverse verzekeringsmaatschappijen geen al te grote verschillen. De premie echter, en daarmee ook de uitkering, is veel minder standaard. Ook voor het berekenen van de vervangingswaarde van de auto (bij diefstal) hebben de diverse verzekeraars elk hun eigen formule. Voor de waarborg diefstal of vandalisme hanteren de verzekeraars vrijwel altijd een ‘vrijstelling’, ook wel ‘franchise’ genoemd. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag, of percentage van de verzekerde waarde van het voertuig, dat bij schade niet door de verzekeraar wordt uitbetaald. Dit deel zult u als verzekerde zelf moeten opbrengen. De verzekeraar komt pas in als de schade hoger uitvalt dan de vrijstelling.

Noot: Doorgaans zal de verzekeringsmaatschappij eisen dat er een beveiligingssysteem (antidiefstal) wordt geplaatst op de wagen. Het vereiste type beveiliging wordt gerelateerd aan de klasse waartoe de te verzekeren wagen behoort.