Waarborg brand

waarborg brandAanvullende waarborgen bieden extra dekking bovenop de wettelijk verplichte BA autoverzekering en zijn veelal gericht op vergoeding van schade aan het verzekerd voertuig (u eigen auto).

De waarborg brand dekt doorgaans de schade aan u auto veroorzaakt door vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding en kortsluiting zonder vlammen. Ook indien een brand niet bij u auto is ontstaan, maar is overgeslagen vanuit een ander voertuig of een woning, kan de schade in voorkomende gevallen door de verzekeraar worden vergoed. Blusschade en bluskosten, alsook de kosten voor het bergen van het voertuig, maken bij de meeste verzekeringsmaatschappijen ook deel uit van de waarborg. Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Totaal verlies

Indien de schade door brand zo groot is dat de auto niet meer te repareren is of het economisch niet meer verantwoord is om de auto te laten repareren, dan spreekt men van ‘totaal verlies’. In dit geval wordt door de verzekeraar de vervangingswaarde van u auto uitgekeerd.

Is de dekking uniform?

In de bijzondere voorwaarden voor de dekking van brandschade zijn er bij de diverse verzekeringsmaatschappijen geen grote verschillen. De premie echter, en daarmee ook de uitkering, is veel minder standaard. Bij de waarborg brand hanteren de verzekeraars vrijwel altijd een ‘vrijstelling’, ook wel ‘franchise’ genoemd. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag, of percentage van de verzekerde waarde van het voertuig, dat bij schade niet door de verzekeraar wordt uitbetaald. Dit deel zult u als verzekerde zelf moeten opbrengen. De verzekeraar komt pas in als de schade hoger uitvalt dan de vrijstelling.