Waarborg aanrijding met dieren

Waarborg Aanrijding met dierenAanvullende waarborgen bieden extra dekking bovenop de wettelijk verplichte BA autoverzekering en zijn veelal gericht op vergoeding van schade aan het verzekerd voertuig (u eigen auto).

Bij de waarborg aanrijding met dieren wordt er primair vanuit gegaan dat er geen sprake is van een eigenaar van het dier. Het gaat in deze dus overwegend om overstekend wild (herten, zwijnen, vogels, of andere). Hierbij stelt de verzekeraar zich ook alleen aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een botsing met het dier. Indien u uitwijkt voor een plotseling overstekend hert en daardoor een boom raakt wordt de schade aan u auto niet vergoedt. Althans niet onder deze waarborg. Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Noot: Rijd u een huisdier aan? Dan gelden er andere regels. In de wet is vastgelegd dat de eigenaar van het huisdier aansprakelijk is voor de schade.

Is de dekking uniform?

In de bijzondere voorwaarden voor de dekking van schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier zijn er bij de diverse verzekeringsmaatschappijen geen grote verschillen. Bij de waarborg aanrijding met dieren hanteren de verzekeraars meestal geen vrijstelling, zoals het geval is voor de waarborg brand en de waarborg diefstal of vandalisme. Dit houdt in dat u als verzekerde geen ‘eigen bijdrage’ heeft bij het herstellen van schade door een aanrijding met een dier.