Voor welke voertuigen heb je een autoverzekering nodig?

Minimaal een BA Autoverzekering is vereist voor allereerst alle gemotoriseerde voertuigen. Hieronder vallen personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, kampeerauto’s, tankwagens, trekkers en landbouwtrekkers. Ook elektronische rolstoelen voor minder mobiele mensen en segways worden tot gemotoriseerde voertuigen gerekend, indien ze in staat zijn om een maximum snelheid van 18 km/u te halen.

Een verzekeringsplicht geldt ook voor de meeste motorrijwielen. Specifiek alle motorfietsen, eventueel voorzien van zijspan, bromfietsen die sneller dan 40 km/u rijden, Trikes (motorfietsen op drie wielen) en quads oftewel All Terrain Vehicles (ATV’s).

Ook aanhangwagens moeten verzekerd zijn. Hier geleden wel een aantal specifieke regels en voorwaarden, die u het beste eerst goed kunt bespreken met uw verzekeraar.

Noot: Alle bovengenoemde voertuigen moeten verzekerd zijn zodra ze zich op de openbare weg bevinden. Een wagen die op de openbare weg geparkeerd staat, moet dus ook verzekerd zijn.

Wat is de openbare weg?

welke voertuigen hebben ook een verzekering nodig
Het begrip ‘openbare weg’ wordt in het Belgisch verkeersreglement breed geïnterpreteerd. De bermen naast het verharde gedeelte van een weg worden tot de openbare weg gerekend. De parkeerplaats voor uw woning wordt tot de openbare weg gerekend. Publiek toegankelijke terreinen, zoals de opritten van een tankstation en de parking naast een restaurant worden tot de openbare weg gerekend. En ook niet-openbare terreinen, zoals een fabrieksterrein en de privé parking onder een winkelcentrum worden tot de openbare weg gerekend.

Op 20 november 2013 werd op de parking van zorghuis De Fakkel in Paal een niet verzekerde wagen aangetroffen. De eigenaar, M. K uit Diest werd door de Leuvense politierechter veroordeeld voor een boete van 550 euro. De man moest zijn rijbewijs ook voor een maand inleveren.

Zijn advocaat legde er de nadruk op dat het voertuig daar enkel geparkeerd stond en dat zijn klant er zelfs nooit mee gereden had. De rechter antwoordde dat de wagen op een openbare parking stond en zodoende deelnam aan het verkeer.

Waarom minimaal een BA Autoverzekering?

Het gaat in deze om de verzekering voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid. U dekt daarmee de schade die u eventueel toebrengt aan anderen en voertuigen van anderen. Schade aan uw eigen auto kunt u afdekken met een meer uitgebreide autoverzekering. In het verzekeringscontract staan het inschrijvingsnummer, het merk en het type voertuig, zodat kan worden nagegaan welk voertuig verzekerd is. De groene kaart van het voertuig geldt als bewijs dat het verzekerd is.