Full Omniumverzekering Vergelijken

Wilt u zich graag zo uitgebreid mogelijk verzekeren, bijvoorbeeld omdat u een financiering voor de wagen heeft afgesloten? Kijk dan naar de full omnium. Dit is de beste optie, aangezien u zowel de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid als die van de mini-omnium geniet, maar u daarnaast ook kunt rekenen op de “all risk formule”. Dat betekent dat uw verzekeraar uit zal keren, ook op het moment dat u zelf verantwoordelijk bent voor de schade. Het is uiteraard van belang dat u de schade niet met opzet veroorzaakt, aangezien u hier dan toch zelf voor op dient te draaien.

De omniumverzekering is de meest complete autoverzekering die u maar kan krijgen. Deze formule is zeker aan te raden wanneer uw auto nog jong is en noodzakelijk wanneer u een auto gekocht hebt met een lening. Zo zal u nooit een auto afbetalen die u niet meer hebt. Hieronder vind u een vergelijkingstabel terug met daarin de belangrijkste kenmerken van de verschillende verzekeraars. Indien u een keuze gemaakt heeft kan u onderaan de tabel een offerte aanvragen.

Full Omnium
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
Rechtsbijstand
Bestuurdersverzekering
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme
 
Touring
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
optie
Rechtsbijstand
optie
Bestuurdersverzekering
optie
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme
Corona Direct
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
Optie
Rechtsbijstand
optie
Bestuurdersverzekering
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme
DVV
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
Rechtsbijstand
Bestuurdersverzekering
Optie
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme

De omnium verzekering: hoe vergelijken?

Waarop zou je moeten letten als je een vergelijking wil maken tussen een Full omnium verzekering van verschillende aanbieders. Allereerst moet je ervan bewust zijn dat een Full omnium verzekering, een Volledige omnium verzekering en een Grote omnium verzekering slechts verschillende namen zijn voor dezelfde formule. Zelfs de vanouds bekende naam “Al Risk” verzekering wordt in uitzonderlijke gevallen nog wel eens gebruikt voor dit assurantie product. Onder alle namen is het de meest uitgebreide dekking die een verzekeringsmaatschappij in het pakket van autoverzekeringen heeft. Een verzekering waarbij in theorie onder alle omstandigheden naast alle aangerichte schade bij derden ook alle schade aan jouw eigen auto door de verzekeraar wordt vergoed. Full omniumverzekering voor auto'sBij de praktische benadering van de Full omnium formule blijkt “alle eigen schade” toch geen absoluut begrip te zijn. Met name in de details zijn er wat verschillen te vinden tussen de diverse verzekeringen die onder deze noemer worden aangeboden.

Hoe wordt de waarde van de auto vastgesteld bij een schadeclaim.

Het kan gebeuren dat als gevolg van schade jouw auto niet langer beschikbaar of bruikbaar is. In sommige gevallen vanwege diefstal of een natuurramp, maar in de regel vaker ten gevolge van een relatief zware aanrijding. Indien bij een ongeval de schade aan de auto hoger uitvalt dan de vervangingswaarde van het voertuig is er verzekeringstechnisch sprake van “totaal verlies”. De verzekeraar zal de auto in een dergelijk geval niet herstellen, maar slechts de vervangingswaarde (reële waarde) uitkeren. Het is bij het aangaan van een Full omnium verzekering daarom van aanzienlijk belang om na te gaan hoe de vervangingswaarde door de verzekeraar zal worden vastgesteld.

Noot: De vervangingswaarde die verzekeringsmaatschappijen berekenen is niet hetzelfde als de marktwaarde van een auto. Het ligt vrijwel altijd lager. Volgens standaard calculaties binnen de verzekering branche verliest een auto na een jaar gemiddeld al 20% van de waarde. Na twee jaar is de totale afschrijving gemiddeld 35%.

Bij het aanbieden van een Full omnium verzekering hanteren enkele maatschappijen nog uitsluitend de standaard assurantie formules voor het berekenen van de vervangingswaarde. De meeste verzekeraars bieden daarentegen de optie aan de verzekeringnemer om zelf een calculatie-model te selecteren. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen dat de auto in het eerste twee jaar 0% waarde verliest, of gaan voor een model waarbij de 0% afschrijving slechts voor het 1e jaar geldt en dat de auto vanaf de 13e maand telkens 1% per maand in reële waarde afneemt. Elke maatschappij kent diverse opties, en aan elke optie is een ander premiebedrag voor de Grote omnium verzekering gekoppeld. Vergelijk de opties en probeer er de voordeligste prijs-kwaliteit combinatie uit te halen.

De franchise of vrijstelling.

Vrijwel elke Full omnium verzekering biedt de optie voor het inbouwen van een franchise. Door in de overeenkomst een franchise op te nemen geef je als verzekerde aan dat je bij een ongeval een deel van de schade, aan je eigen auto, zelf zult betalen. De maatschappij wordt hiervan dus vrijgesteld. Een franchise heeft uiteraard invloed op de prijs van een Volledige omnium. Hoe hoger de vrijstelling, hoe lager de premie. De franchise wordt doorgaans uitgedrukt in een percentage van de waarde van de wagen, en als verzekerde kun je in de meeste gevallen zelf een gewenst percentage aangeven. De franchise geldt voor de totale looptijd van de overeenkomst.

Noot: Bij sommige verzekeringsmaatschappijen is het verplicht om een franchise in de polis op te nemen. Uit cijfers is gebleken dat bestuurders met een franchise in de assurantie-overeenkomst minder vaak een ongeval veroorzaken.

De aanvullende verzekeringen.

Een bestuurdersverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een wegbijstandverzekering (pechverhelping) zijn de meest gangbare aanvullende verzekeringen. Niet altijd worden deze automatisch in een Full omnium verzekering voor een auto opgenomen. Sommige maatschappijen laten de keuze aan de verzekerde om dit wel of niet te doen. Bij het vergelijken van Volledige omnium verzekeringen zul je derhalve moeten nagaan welke aanvullende verzekeringen in de polis zijn verwerkt.