Mini-Omnium of Kleine Omnium Verzekering Vergelijken

Wilt u naast schade aan derden ook graag schade aan uw eigen auto verzekeren, bijvoorbeeld omdat u de kosten als het gevolg van ruitschade zelf niet kunt of wilt betalen? Denk dan eens na over de mini-omnium. Dit is een uitbreiding op de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid. Deze aanvullende dekking is niet verplicht, maar zorgt er in een aantal gevallen wel voor dat u de kosten van schade aan uw eigen auto niet zelf hoeft te betalen. Met deze waarborgen bent u beschermt tegen schade door brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz…) en botsing met dieren. Houd er rekening mee dat de mini-omnium geen dekking biedt op het moment dat u zelf schade aan uw eigen auto veroorzaakt.

Een mini-omnium autoverzekering is ideaal om de waarde van uw auto veilig te stellen. Het is ook een ideale oplossing wanneer u een volledige omnium te duur vindt. Wanneer u een nieuwe of jonge tweedehands wagen koopt dan is een mini omnium het minimum dat u zou moeten overwegen. Hieronder vindt u een vergelijkingstabel terug met daarin de belangrijkste kenmerken van een aantal mini omniums. Indien u een keuze gemaakt heeft kan u onderaan de tabel een offerte aanvragen.

Mini Omnium
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
Rechtsbijstand
Bestuurdersverzekering
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme
 
Touring
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
optie
Rechtsbijstand
optie
Bestuurdersverzekering
optie
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme
Corona Direct
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
Optie
Rechtsbijstand
optie
Bestuurdersverzekering
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme
DVV
Schade aan derden
24u/24 - 7d/7 bijstand
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Loslopende dieren
Vervangwagen
Rechtsbijstand
Bestuurdersverzekering
Optie
Wegbijstand
Gratis Takeldienst
Expertise binnen 24 uur
Uitbetaling binnen 48 uur
Aanhangwagen tot 750kg
Schade eigen wagen
Vandalisme

De Mini omnium: hoe vergelijken?

Mini Omnium Verzekering vergelijkenWaarop zou je moeten letten als je een vergelijking wil maken tussen een Mini omniumverzekering van verschillende aanbieders. De formule wordt ook als Kleine omnium aangeboden, en vergoed schade aan het eigen voertuig wanneer deze is aangericht door “externe” factoren, zoals brand, natuurkrachten, diefstal, glasbreuk en contact met loslopende dieren. Eigen materiële schade bij een verkeersongeval valt bij geen enkele Mini omniumverzekering onder de dekking. In tegenstelling tot de BA autoverzekering is een Kleine omniumverzekering niet door een wet gereguleerd. Verzekeringsmaatschappijen mogen een eigen invulling geven aan de formule.

Welke waarborgen zitten in jouw polis.

Niet door alle verzekeraars worden alle waarborgen standaard in de Mini omniumverzekering opgenomen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de waarborgen brand, natuurkrachten en contact met loslopende dieren onder de standaard dekking vallen, en dat de waarborgen diefstal en glasbreuk optioneel zijn.

Noot: Betreffende de strekking van de waarborgen binnen een Mini omniumverzekering zijn er nagenoeg geen noemenswaardige verschillen tussen de diverse verzekeraars. Brand aan het voertuig staat in vrijwel alle polissen hetzelfde omschreven.

De bijstand van de verzekeraar.

Omdat de prijs van een Mini omnium relatief laag uitvalt proberen verzekeringsmaatschappijen middels diverse vormen van bijstand hun product positief af te laten steken tegenover die van de concurrent. Snelle bijstand bij schade die door de waarborgen gedekt is, en algemene bijstand bij een ongeval of autopech. Ook de wijze van afhandeling van een claim, bijvoorbeeld bij glasbreuk, is een concurrentiemiddel. Vergelijk de service van de diverse aanbieders van een Kleine omniumverzekering.

Wat wordt de vervangingswaarde van de auto.

De belangrijkste waarborgen in de Mini omniumverzekering zijn de waarborgen tegen schade door brand, natuurkrachten en diefstal. De auto kan in een dergelijk geval onherstelbaar beschadigd raken of geheel verdwenen zijn. De verzekeraar zal de vervangingswaarde (reële waarde) van het voertuig uitkeren. Het is bij het afsluiten van een Kleine omniumverzekering dan ook van belang dat je vooraf weet hoe de maatschappij deze vervangingswaarde vaststelt.

Noot: De vervangingswaarde die verzekeringsmaatschappijen berekenen is niet hetzelfde als de marktwaarde van een auto. Het ligt vrijwel altijd lager. Volgens standaard calculaties binnen de verzekering branche verliest een auto na een jaar gemiddeld al 20% van de waarde. Na twee jaar is de totale afschrijving gemiddeld 35%.

Bij het aanbieden van een Mini omniumverzekering hanteren enkele maatschappijen nog uitsluitend de standaard assurantie formules voor het berekenen van de vervangingswaarde. De meeste verzekeraars bieden daarentegen meerdere opties aan waarbij de auto minder snel in waarde afneemt. Aan elke optie zit uiteraard een ander prijskaartje voor de polis. Hoe trager de afschrijving, hoe hoger de premie. Vergelijk de opties en probeer er de voordeligste prijs-kwaliteit combinatie uit te halen.