Hoe uw autoverzekering berekenen?

autoverzekering berekenenU bent op zoek naar een passende en prijsvoordelige verzekering voor een net aangeschafte nieuwe of tweedehands auto. Of u wenst de bestaande polis van uw wagen die ten einde loopt vervangen door een praktischer en goedkoper product. Het zal in alle gevallen neerkomen op het maken van een aantal gerichte keuzes, aangezien een standaard autoassurantie al lang niet meer bestaat.

De verzekeringsmaatschappijen genieten nu meer dan voorheen grote vrijheid in het ontwikkelen van hun eigen formules en het vaststellen van variabelen binnen deze formules. Dit komt deels door de liberalisatie van de markt (mede op last van de Europese Commissie) en deels door de sterk toegenomen automatisering binnen de branche.

Dankzij handige computerprogramma’s kunnen verzekeraars, zoals ze dat zelf ook graag beweren, elke cliënt “een verzekering op maat” aanbieden. Een BA verzekering, Mini omnium verzekering (Kleine omnium verzekering), Full omnium verzekering (Volledige omnium verzekering) die is aangepast aan het persoonlijk profiel en de persoonlijke wensen van de verzekerde.

Met of zonder aanvullende waarborgen en dekkingen, met of zonder ingebouwde ‘vrijstelling’ (franchise) en met of zonder een premie die gebaseerd is op het aantal afgelegde kilometers (kilometerverzekering of kilometerdekking). Het ligt geheel aan u als verzekerde om de dekking en de strekking van de polis vast te stelllen, boven het wettelijk vereist minimum.

De goedkoopste of de beste verzekering?

Het is niet zo moeilijk om ‘de goedkoopste verzekering’ voor een auto te vinden. U kunt in principe uit alle pakketten de meest afgeslankte BA verzekering uitkiezen, hiervoor de prijzen van aanbieders naast elkaar zetten en de laagste eruit pikken. Het is ook niet al te ingewikkeld om ‘de beste verzekering’ voor een auto te vinden. Hiervoor selecteert u gewoon het meest uitgebreide Full omnium pakket dat op de markt is en u betaalt de bijbehorende vette premie.

Het is wel een lonend uitdaging om tussen alle aanbiedingen van autoverzekeringen een zo voordelig mogelijke balans tussen kwaliteit en prijs te vinden. Dat betekent in eerste instantie dat u bij het selecteren van een formule de dekkingen die hierin zijn opgenomen zult moeten plaatsen tegenover de financiële risico’s die u loopt wanneer u met u auto de weg opkomt.

Is de waarde van het voertuig hoog genoeg om de relatief duurdere Volledige omnium verzekering te verantwoorden, of kan met een Kleine omnium volstaan worden. Is het vanwege u gebruik van het voertuig handiger om een gedetailleerde kilometerverzekering af te sluiten, of juist niet. Enz, enz.
Vervolgens zult u de verschillende maatschappijen die de door u gewenste formule aanbieden naast elkaar moeten leggen.

Autoverzekeringen vergelijken

Om tot de beste prijs-kwaliteit combinatie te geraken zult u een doordachte vergelijking moeten maken tussen het groot aantal aanbiedingen op de markt van autoverzekeringen. In België worden autoverzekeringen behalve door de vele verzekeringsmaatschappijen ook door een groot aantal makelaars en autoverkopers aangeboden.

Het is voor u als autobezitter haast niet mogelijk om alle aanbiedingen individueel uit te pluizen. U zou door de bomen het bos niet meer zien. Het kan daarom verstandig zijn om een onafhankelijke vergelijkingswebsite zoals autoassurantie.be te raadplegen. Vanuit een centraal punt is het nagenoeg altijd overzichtelijker om een vergelijking te maken.

De diverse verzekeringformules van relevante verzekeraars staan naast elkaar, zodat u kunt eenvoudiger kunt vaststellen welke dekkingen en waarborgen hierin wel of niet zijn opgenomen. Met een link naar de verzekeraar toe kunt u ook meteen een simulatie van de verzekering uitvoeren, waarmee u vooraf bij benadering het premiebedrag kunt natrekken. Bij het beoordelen van de diverse formules van meerdere relevante maatschappijen is niets handiger dan zowel de inhoud als de prijs naast elkaar te hebben.

Het is bij autoverzekeringen niet zo dat de ene maatschappij per definitie duurder is dan de andere. De beoordeling van uw persoonlijk profiel wordt door verschillende verzekeraars op verschillende wijze gedaan en levert vrijwel altijd verschillende prijzen voor de polis op. Meerdere offertes vergelijken is absoluut geen overbodige luxe.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

U bent in België wettelijk verplicht minimaal een BA verzekering voor uw auto af te sluiten alvorens u ermee de openbare weg opkomt. Met deze verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid bent u niet langer zelf verantwoordelijk voor de schade die u aanricht bij derden, maar wordt deze vergoed door uw verzekeraar.

De dekking omvat alle materiële schade aan een ander voertuig bij een aanrijding, alle materiële schade aan stilstaande objecten (gebouwen, muren, palen, e.a) en alle lichamelijke schade bij derden, waaronder ook de medepassagiers in uw eigen auto. De eigen lichamelijke schade en de schade aan uw eigen voertuig vallen evenwel niet onder de dekking. Uw eigen bezit is met een BA verzekering dus niet beschermd.

U zou voor slechts een BA verzekering kunnen kiezen indien de waarde van uw auto relatief laag is en zodoende de financiële consequenties bij een door u veroorzaakte aanrijding niet hoog zijn. U kiest er hierbij dan bewust voor om het herstel van de schade aan uw eigen auto uit eigen zak te bekostigen.

Het is wel mogelijk om op een BA verzekering voor een relatief gering bedrag een aanvullende bestuurdersverzekering af te sluiten, waarmee uw eigen lichamelijke schade wel onder de dekking van de verzekeraar valt. Ook andere aanvullende verzekeringen, zoals de bijstandsverzekering (pechverhelping) en de rechtsbijstandsverzekering kunnen aan een BA verzekering worden toegevoegd.

Klik hier om BA verzekeringen te vergelijken.

De Mini omnium verzekering

Voor een Mini omnium verzekering gebruiken verzekeraars ook de naam BA+Mini omnium verzekering, Kleine omnium verzekering of BA+Kleine omnium verzekering. Een Mini omnium verzekering voor de auto verschaft een aantal aanvullende waarborgen boven de wettelijk verplichte BA verzekering.

Met een Kleine omnium verzekering is uw eigen voertuig gedekt tegen schade veroorzaakt door brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, glasbreuk en aanrijding met dieren. De voorwaarden waaronder deze dekkingen in werking treden zijn relatief uniform en staan in de polis vermeld. De verzekeraar zal in voorkomende schadegevallen het herstel van uw voertuig bekostigen, en indien herstel niet mogelijk blijkt krijgt u de vervangingswaarde van het voertuig uitgekeerd. Zo ook bij diefstal.

Aan deze extra waarborgen van een Mini omnium verzekering kleeft een prijskaartje. De jaarlijkse premie bedraagt al gauw minimaal 200 euro bovenop het bedrag van de BA verzekering.

Klik hier om mini omnium verzekeringen te vergelijken.

De Full omnium verzekering

Voor een Full omnium verzekering gebruiken verzekeraars ook de naam BA+Full omnium verzekering, Volledige omnium verzekering of BA+Volledige omnium verzekering. Een Full omnium verzekering voor de auto is een complete dekking waarbij de verzekeraar alle schade dekt in alle gevallen.

Bij een aanrijding, waar u schuld hebt, wordt naast de lichamelijke en materiële schade aan derden ook uw eigen lichamelijke schade en de materiële schade aan uw eigen auto vergoed. Een full omnium verzekering dekt ook schade aan de auto veroorzaakt door brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, glasbreuk en aanrijding met dieren. Indien herstel niet mogelijk blijkt krijgt u de vervangingswaarde van het voertuig uitgekeerd.

Aan een Full omnium verzekering kleeft een relatief hoog prijskaartje. De jaarlijkse basispremie bedraagt al gauw enkele duizenden euro’s (afhankelijk van het type voertuig, het bouwjaar en het gebruik van de auto). Vanwege deze relatief hoge prijs is de Volledige omnium verzekering de meest diverse en de meest concurrentiegevoelige formule binnen de branche van autoverzekeringen.

Verzekeraars laten er nog een aantal aanvullende variabelen op los welke de prijs van de polis beïnvloeden. Een uitgebreide bonus-malus schaal, diverse opties om de vervangingswaarde van de auto hoog te houden (bijvoorbeeld 0% afschrijving in de eerste 2 jaren) en verschillende ‘franchise’ percentages waarmee je als verzekerde in ruil voor een lagere premie een deel van je eigen schade voor eigen rekening neemt.

Klik hier om full omniumverzekeringen te vergelijken.

Een geschikte autoverzekering voor jongeren

Het zou eigenlijk niet mogen, maar verzekeringsmaatschappijen zijn geneigd te generaliseren bij het inschatten van risico’s. Dus wordt een jonge bestuurder die voor het eerst een autoverzekering wil afsluiten meteen geplaatst tussen de statistieken van de leeftijdgenoten. En die zijn niet altijd even best. Volgens de cijfers veroorzaken mannelijke bestuurders van 18 en 19 jaar drie keer meer ongevallen dan het gemiddelde.

Voor jonge vrouwelijke bestuurders is dit minder, maar toch ook hoger dan het gemiddelde. De verhoogde kans op schade maakt dat de premie voor een autoverzekering voor personen beneden 26 jaar aanzienlijk hoger uitvalt. Vooral als het de eerste autoverzekering betreft waarbij de verzekeraars niet kunnen terugvallen op een schadeverleden van de bestuurder.

Toch zijn er manieren om de premiekosten positief te beïnvloeden. Een autoverzekering voor jongeren wordt sowieso beter betaalbaar als de wagen niet nieuw maar tweedehands is. Ook wanneer de motor minder ‘krachtig’ is (cilinderinhoud beneden 1400cc voor gasoline motoren) zal de premie lager uitvallen.

Hiernaast is het aangeraden om de jonge bestuurder een extra stage defensief rijden te laten doorlopen. Dit certificaat levert bij vrijwel alle verzekeraars een premiekorting op. En om de prijs voor de autoverzekering nog voordeliger te laten uitvallen kan een beroep gedaan worden op de 29/29 regeling.

Deze regeling is door de Belgische overheid in 2003 met de autoverzekeraars overeengekomen en stelt dat een persoon jonger dan 26 jaar evenveel betaalt als een 29-jarige, plus een toeslag van maximaal 29%. De jonge bestuurder is bij gebruikmaking van deze regeling wel aan een aantal specifieke restricties gehouden, waaronder het niet mogen rijden gedurende weekend- en feestnachten.

De kilometerverzekering

De gedachte dat een autobezitter die het voertuig minder gebruikt ook minder zou moeten betalen voor de autoverzekering leeft al lang. Maar administratief-technisch bleek dit echter ook lange tijd vrijwel onuitvoerbaar. Dankzij de snel ontwikkelde automatisering in de verzekeringsbranche is het sinds enkele jaren wel mogelijk om de premie voor de autoverzekering af te stemmen op het gebruik van het voertuig. De kilometer verzekering is nu haast een standaard formule geworden.

Er bestaan bij de kilometerverzekering in principe twee hoofdmodules. De ene is een kilometerverzekering opgedeeld in groepen waarbij de verzekeraar vooraf een aantal categorieën heeft gedefinieerd (bijvoorbeeld; minder dan 10,000 km; 10.000 tot 20.000 km; enz). Elke categorie heeft binnen deze module een eigen invloed op de premie voor de verzekering, welke ook vooraf reeds is vastgesteld.

De andere hoofdmodule is een kilometerverzekering waarbij u als verzekerde bij het aangaan van de overeenkomst zelf een realistische schatting opgeeft van het verwacht aantal af te leggen kilometers in het verzekeringsjaar (afgerond binnen schijven van 100 km). De premie wordt op basis hiervan berekend en aan het eind van het jaar (wanneer het daadwerkelijk aantal afgelegde kilometers bekend is) vind bijbetaling of restitutie plaats.

Op beiden hoofdmodules maken verzekeringsmaatschappijen doorgaans hun eigen specifieke variant. Een kilometerverzekering kan worden afgesloten voor zowel de Omnium verzekeringen als de BA verzekering.

De autoverzekering simulatie

Het vergelijken van verzekeringen zou niet mogelijk zijn indien u niet eerst een simulatie zou kunnen uitvoeren bij de verzekeringsmaatschappijen. Een simulatie die aangeeft welke prijs u moet betalen voor een bepaalde verzekering of een bepaald pakket. Deze optie bestaat tegenwoordig online bij vrijwel alle verzekeraars.

Toch is het vaak handiger om dit vanuit een centraal punt te doen zodat u niet alle maatschappijen individueel hoeft te bezoeken. Dit kan op vergelijkingswebsites zoals autoassurantie.be alwaar er voor de diverse verzekeringsformules (BA verzekering, Mini omnium en Full omnium) een link is naar alle relevante verzekeraars.

Een autoverzekering simulatie werkt op de volgende simpele manier voor alle formules. U voert allereerst het merk, model en het bouwjaar van de auto in. Het programma berekent op basis hiervan de huidige vervangingswaarde van het voertuig. U voert vervolgens uw relevante persoonlijke gegevens in, zoals uw leeftijd, het gebruik van de auto (werk of privé), uw woonomgeving (stedelijk of niet) en het geschat aantal af te leggen kilometers. Het programma koppelt dit aan de waarde van de auto en berekend een basispremie voor de verzekering.

Als laatste stap geeft u aan welke specifieke premiekortingen op u van toepassing zouden moeten zijn, zoals de bonus-malus graad (aantal schadevrije jaren), een franchise of vrijstelling in de overeenkomst en nog andere mogelijke specifieke opties die de betreffende verzekeraar aanbied. Na deze exercitie rolt een premiebedrag uit de simulatie, welke al goede graadmeter kan dienen voor de daadwerkelijke polis. Het is dan aan u om de premies van de diverse formules en van de verschillende maatschappijen naast elkaar te leggen voor een doordachte vergelijking op basis van prijs en kwaliteit.