Rechtsbijstand verzekering

Rechtsbijstand verzekeringNaast schade aan u auto kunnen bij een ongeval ook andere kosten ontstaan. Met aanvullende verzekeringen kunt u zich hiertegen indekken.

De rechtsbijstand verzekering beschermt u bij geschillen. Zij garandeert uw verdediging indien u uw rechten moet laten gelden in een juridische procedure. Dit kan van toepassing zijn indien u een derde gerechtelijk wil vervolgen, of indien een derde beslist om u juridisch te vervolgen. De rechtsbijstand verzekering dekt onder andere juridisch advies en rechtshulp wanneer:

  • Middels een rechtszaak de veroorzaker van een ongeval moet worden aangewezen.
  • Er geschillen met derden zijn betreffende reparatie of vervanging van u auto.
  • U aanspraak meent te maken op vergoeding van lichamelijk letsels of schade aan uw voertuig die niet door een contract is vastgelegd (buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht).
  • Medepassagiers van het verzekerde voertuig verdedigd moeten worden in geval van lichamelijke letsels of schade veroorzaakt aan hun bezittingen door derden.
  • Er sprake is van een vluchtmisdrijf, waarbij de veroorzaker van een aanrijding niet achterhaald is.
  • Na een door u begane verkeersovertreding strafvervolging plaatsvind.

Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Noot: De rechtsbijstand verzekering heeft alleen betrekking op juridische procedures tussen u en derden. Dus niet bij een geschil met u eigen verzekeraar.

Is de dekking uniform?

Aanvullende rechtsbijstand verzekeringen zijn vrij complex omdat juridische processen vrij complex zijn en in sommige gevallen lang kunnen doorslepen. Ze worden door verzekeraars in diverse vormen en combinaties aangeboden. Niet alle maatschappijen laten u bij een rechtsbijstandverzekering een vrije keuze van advocaat en juridische experts.