Kan ik als slechtziende een autoverzekering krijgen?

autoverzekering slechtziendeHet is voor slechtzienden goed mogelijk om met een auto de openbare weg op te komen indien het waarneminsvermogen boven de wettelijk vastgestelde minimumnormen uitkomt. Dit wordt initieel vastgesteld door een oogarts, die bij een positieve beoordeling van het visueel vermogen een medisch attest verstrekt. In bijzondere gevallen zal de oogarts niet zelf de inschatting maken maar de slechtziende doorverwijzen naar het CARA, een afdeling van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Dit gespecialiseerd instituut verstrekt rijgeschiktheidsattesten aan personen met een visuele beperking, indien ze een evaluatie positief doorkomen. Met een medisch attest of een rijgeschiktheidsattest in handen kun je in theorie bij elke verzekeraar een autoverzekering afsluiten. Dit geldt voor zowel de wettelijk verplichte BA autoverzekering als voor een Omnium verzekering, waarmee ook schade aan de eigen auto gedekt wordt.

In de praktijk kan het natuurlijk altijd voorkomen dat verzekeraars slechtziendheid beoordelen als een verhoogd risico op schade, en derhalve een hogere premie in rekening brengen voor de autoverzekering. Hiervan kan overigens slechts sprake zijn wanneer het om de eerste verzekering gaat voor een persoon met een visuele beperking, of wanneer het zichtvermogen recent is afgenomen. Er bestaat rond deze issue weinig uniformiteit tussen de maatschappijen, dus is het ten zeerste aanbevolen om bij meerdere verzekeraars een offerte aan te vragen.

Noot: Indien je een oogaandoening krijgt na het afsluiten van de verzekering of als het visueel vermogen afneemt gedurende de looptijd van de polis, moet dit tussentijds doorgegeven worden aan de verzekeraar. Het komt regelmatig voor dat bestuurders dit niet doen. Bij een ongeval zal de maatschappij in eerste instantie de schade vergoeden, maar kan hierna via rechtswege het uitgekeerd bedrag terug vorderen. Het oorzakelijk verband moet dan wel worden bewezen. Indien het proces in jouw nadeel wordt beslecht, en je de schade zelf moet vergoeden, maak je doorgaans geen recht om het premiebedrag terug te eisen.

De CARA test.

Het CARA, centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing, heeft als opdracht de rijgeschiktheid te bepalen van de kandidaten met verminderde functionele vaardigheden. Naast personen met een lichamelijke of geestelijke beperking behoren ook personen met een visuele beperking tot de doelgroep. De CARA test voor slechtzienden is meer dan een medische evaluatie van het waarnemingsvermogen. Het centrum laat een “rijgeschiktheidsevaluatie” uitvoeren door een multidisciplinair team van artsen en rij-experts. De test moet uitwijzen in hoeverre de visuele beperking invloed heeft op de totale beleving achter het stuur. Dit omvat onder andere de inschatting van het verkeer onder visueel snel wijzigende omstandigheden en het reactievermogen hierop. Indien wordt vastgesteld dat de kandidaat in staat is om veilig deel te nemen aan het verkeer ontvangt deze een rijgeschiktheidsattest. De onderzoeken gebeuren op de testbanen van het CARA en zijn geheel kosteloos.

Noot: Om van een oogarts een medisch attest te ontvangen welke aangeeft dat veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen moet je als bestuurder voldoen aan de wettelijk vastgestelde minimumnormen inzake visuele geschiktheid. Deze schrijven voor dat een bestuurder van een motorvoertuig, zo nodig met optische correctie (bril of lenzen), een binoculaire gezichtsscherpte van ten minste 5/10 moet hebben en een gezichtsveld welke minstens 120 graden bedraagt.