Is een verzekering voor een aanhangwagen verplicht in België?

Een caravan, een trailer voor het transport van een boot, een trailer voor het transport van paarden, een landbouw of bosbouwtrekker op wielen, opleggers en remorques (laadbak op wielen) vallen allen onder de noemer aanhangwagen in het Belgisch verkeersreglement. Zodra een aanhangwagen voortgetrokken wordt op de openbare weg dient deze verzekerd te zijn voor mogelijk aan te richten schade aan derden. De omvang, het gewicht en het laadvermogen maken in deze niet uit. Een kleine aanhangwagen kan grote schade aanrichten aan een ander voertuig bij een aanrijding.

Het onderscheid in gewicht en capaciteit komt pas aan de orde als wordt vast gesteld als de aanhangwagen wel of niet valt onder de BA Autoverzekering van het trekkend voertuig.

Wanneer valt de aanhangwagen wel onder de BA Autoverzekering van het trekkend voertuig

verzekering aanhangwagen
De maximum toegelaten massa, MTM, van de aanhangwagen speelt hierbij de doorslaggevende rol. De exacte berekening van MTM is een vrij complexe aangelegenheid, omdat hierbij ook de MTM van het trekkend voertuig in acht moet worden genomen. Maar grof berekend staat de MTM voor het gewicht van de aanhangwagen zelf vermeerderd met het gewicht van de lading die het kan dragen (Wagen + Lading = MTM).

Indien de MTM van de aanhangwagen 500 kg of minder is wordt deze niet beschouwd als een apart motorrijtuig, maar als onderdeel van het trekkend voertuig. Qua burgerlijke aansprakelijkheid valt het dan onder de BA Autoverzekering van het trekkend voertuig. Dit betekent dat bij een ongeval de schade veroorzaakt door de aanhangwagen gedekt is door de verzekering van het voertuig waar het vast aan zat.
Indien een dergelijke aanhangwagen losgekoppeld langs de weg staat valt het niet onder de wet burgerlijke aansprakelijkheid en heeft het dezelfde status als bijvoorbeeld een fiets of een vuilcontainer.

Wanneer valt de aanhangwagen niet onder de BA Autoverzekering van het trekkend voertuig

Aanhangwagens met een MTM van meer dan 500 kilo worden volgens de wet gelijkgesteld met een motorrijtuig en dienen afzonderlijk verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid zodra ze zich op de openbare weg bevinden. De meeste verzekeraars bieden de mogelijkheid om de aanhangwagen in de polis van het trekkend voertuig op te nemen, waardoor deze op de groene kaart van dit voertuig wordt bijgeschreven. Indien de aanhangwagen (tijdelijk) wordt getrokken door een ander voertuig, dan moet de verzekeraar van dat voertuig hiervan voorafgaand op de hoogte worden gesteld.

Indien een dergelijke aanhangwagen losgekoppeld langs de weg of op een publieke parkeerplaats staat dient het ook voor burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

Noot: Een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kilo moet ook ingeschreven worden in het “repertorium van de voertuigen” van de Dienst Inschrijving Voertuigen, de DIV.