Ik heb een nieuwe auto gekocht. Welke omnium is voor mij de beste keuze?

welke omnium neem je best bij een nieuwe wagenJe hebt net met trots een splinternieuwe auto met een cataloguswaarde van € 18.000 aangeschaft en wil er zo snel als mogelijk mee de weg op. Wettelijk ben je sowieso verplicht om een autoverzekering af te sluiten, maar in dit geval is het natuurlijk ook van groot belang dat jouw investering zo goed als mogelijk beschermd wordt. Ook indien je zelf in de fout zou gaan in het verkeer. Een verzekering betekent immers een financiële indekking tegen onvoorziene gebeurtenissen. Met de nadruk op onvoorzien.

Dat een BA verzekering niet adequaat is om jouw nieuw waardevol bezit te behoeden hoeft geen betoog. Bij een door jou veroorzaakt ongeval voorziet een BA verzekering slechts dat de schade van de andere partij wordt vergoed door de verzekeraar. Schade aan je eigen voertuig valt niet onder de dekking.

De verzekering moet dus een Omnium worden, en ook hier kent de assurantiebranche een aantal opties. Zo is bij een Mini omnium verzekering (ook wel Kleine omnium genoemd) de “eigen materiële schade” ook niet voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij vergoed met een Mini omnium slechts schade aan jouw auto die buiten de eigen invloedssfeer veroorzaakt wordt. Bijvoorbeeld schade door brand, natuurkrachten (overstromingen, hagel etc), diefstal en vandalisme, glasbreuk, een aanrijding met dieren en andere specifiek in de polis aangegeven condities. Aanrijdingsschade valt niet onder de dekking.

Om alle “eigen materiële schade” vergoed te krijgen zul je een Full omnium verzekering (ook wel Volledige omnium of Grote omnium genoemd) moeten afsluiten. De Full omnium verzekering vergoed de volledige schade aan je eigen auto bij een ongeval waar jij als schuldige wordt aangewezen. De dekking omvat in voorkomende gevallen naast de vervangingsonderdelen ook de herstelkosten bij de garage en eventuele sleepkosten. Indien herstel niet mogelijk blijkt, of duurder dan de waarde van de auto uitvalt (totaal verlies), wordt de vervangingswaarde van het voertuig door de maatschappij uitgekeerd. Die bedraagt op dit moment dus € 18.000. Met een Volledige omnium op zak wordt de auto ook bij een botsing met een stilstaand object (bijvoorbeeld een muurtje, een verkeerspaal of een vuilcontainer) op kosten van de verzekeraar hersteld. Eveneens wanneer een ander persoon (met rijbevoegdheid) jouw auto bestuurd en schade veroorzaakt. Bovendien maak je gedurende de periode dat de auto hersteld wordt recht op een min of meer gelijkwaardige vervangwagen. Verzekeringsmaatschappijen presenteren de Full omnium formule daarom graag als een “verzekering voor alle gevallen”.

Aan een Full omnium verzekering zit uiteraard een hoger prijskaartje verbonden dan bijvoorbeeld een BA verzekering. De hoogte van de premie verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Het wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de auto, de kracht van de motor, het gebruik van het voertuig (beroep of privé), het geschat aantal af te leggen kilometers per jaar, jouw leeftijd als geregistreerde hoofdbestuurder en jouw rij historie (vastgelegd in het schadeattest). Een schadevrij attest levert vrijwel altijd een voordelige bonus-malus korting op, oplopend tot soms wel 50% van het premiebedrag. Onder de juiste condities kan een Full omnium verzekering dus best betaalbaar gehouden worden, en ben je ervan verzekerd dat de gepleegde investering is veilig gesteld.

Noot: Indien de auto met een financiering is aangekocht valt het nog sterker aan te raden om een Full omnium verzekering af te sluiten. Afbetalen voor een voertuig dat niet langer beschikbaar is kan een additionele mentale belasting opleveren.