Hoe wordt de prijs van je autoverzekering bepaald?

Er zijn een aantal factoren die mee bepalen bij de berekening van de hoogte van een autoverzekering. Voor het vaststellen van deze premie hanteren de verschillende maatschappijen enkele algemene elementen. De tarieven hiervoor zijn vooraf vastgesteld en bieden u als klant de keuze.

De looptijd van de verzekering: Indien u een verzekering voor 2 jaren bij een maatschappij afsluit zal de premie per maand lager uitvallen dan wanneer u een verzekering van 6 maanden afsluit.
autoverzekering prijs berekenen
De dekking: Met inachtneming van de wettelijk vastgestelde minimale dekking voor een BA Autoverzekering kunt u bij de verzekeraar zelf aangeven tot welk bedrag u verzekerd wenst te worden. Dit wordt dan het maximale bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren indien u schade veroorzaakt. Voor alle veroorzaakte schade boven dit bedrag bent u dan zelf aansprakelijk. Aan een hogere dekking is uiteraard een hogere premie verbonden.

Hoe beïnvloedt uw persoonlijke situatie de prijs

Naast de algemene elementen zijn er een aantal persoonlijke elementen die van invloed zijn op de prijs die de verzekeraars voor u zullen vaststellen.

Uw leeftijd: Omdat uit onderzoek is gebleken dat jongere rijders en 60 plussers meer schade veroorzaken, hanteren de meeste verzekeraars verschillende tarieven voor verschillende leeftijdscategorie├źn. Indien u qua leeftijd in een lage risicocategorie valt zal de premie ook lager uitvallen.

Uw woonplaats: In steden vinden er aanzienlijk meer aanrijdingen plaats dan op het platteland. De prijs van een autoverzekering zal daarom hoger liggen voor wie in de stad leeft, dan voor iemand die op het platteland woont.
Het gebruik van het voertuig: Verzekeraars maken aan de hand van o.a. uw beroep en uw rij historie een schatting van het aantal kilometers dat u jaarlijks af zult leggen. Meer kilometers vergroten de kans op een ongeval en leiden dus tot een hogere premie.

Uw ervaring als bestuurder: Verzekeraar houden een schadeattest van doorgaans 5 jaar bij, waaruit blijkt hoeveel schade u veroorzaakt heeft in die periode. De omvang van deze schade wordt gebruikt om de premie te bepalen. Indien u geen of weinig schade heeft veroorzaakt zal de prijs van de nieuwe verzekering lager liggen. U heeft het recht om dit schadeattest op te vragen bij u verzekeraar. Ook indien u wenst over te stappen naar een andere verzekeraar.

Het voertuig zelf: De omvang, het gewicht en het vermogen van het voertuig hebben invloed op de hoogte van de premie. Bij grotere, zwaardere en krachtigere voertuigen zal de premie hoger uitvallen.

Zijn de criteria bij persoonlijke elementen uniform?

Helaas niet. Bij nagenoeg alle persoonlijke elementen hanteren de verschillende verzekeraars elk hun eigen criteria. Dit kan tot significante verschillen in de hoogte van de premie leiden bij verschillende maatschappijen. Het is dus zaak dat u deze vooraf natrekt voordat u tot een vergelijking overgaat.