Hoe verloopt de schaderegeling?

Volgens de wet moet het aanrijdingsformulier binnen een week na het ongeval naar de verzekeraar toe. Het is natuurlijk beter om niet zo lang te wachten en dit nog dezelfde dag of de volgende dag te doen. Hoe sneller je verzekeraar in het bezit is van het formulier, hoe sneller de schaderegeling van start kan gaan. En het zou best kunnen dat meerdere verzekeraars met de schaderegeling te maken krijgen.

Wie is aansprakelijk?

U mag er gerust vanuit gaan dat geen enkele verzekeraar graag schade wil vergoeden. Er wordt dus eerst nagegaan wie voor de schade aansprakelijk is. Dit doen de maatschappijen onder andere met behulp van het aanrijdingsformulier (en het politierapport indien de politie betrokken was). Het is daarom erg belangrijk dat het aanrijdingsformulier zo zorgvuldig mogelijk wordt ingevuld. Vooral in gevallen waar het niet helemaal duidelijk is welke partij schuld heeft.

Indien u niet de veroorzaker bent

schaderegeling autoverzekering
Indien vastgesteld wordt dat u niet verantwoordelijk bent voor het verkeersongeval wordt de door u geleden schade vergoed via de BA Autoverzekering. Afhankelijk van de regeling tussen uw verzekeraar en die van de tegenpartij wordt door hun bepaald wie de schade zal vergoeden. De meeste autoverzekeraars in België hebben een onderlinge een RDR-regeling (Reglement Direct/ Directe Regeling) om de afhandeling te versnellen. Via deze RDR-regeling zal in de meeste gevallen de schade aan u voertuig door u eigen verzekeraar uitgekeerd worden. Indien er geen RDR-regeling is zal de schade aan u voertuig door de verzekeraar van de tegenpartij vergoed worden.

Indien u wel de veroorzaker bent

Indien vastgesteld wordt dat u verantwoordelijk bent voor het verkeersongeval treedt de BA Autoverzekering in werking voor de schade aan het voertuig van de tegenpartij. De schade aan u eigen voertuig wordt in dit geval door deze regeling niet vergoed.

Als u bij ‘schuld’ de schade aan u eigen voertuig toch vergoed wil krijgen moet u vooraf een aanvullende verzekering afsluiten bij de verzekeraar. Een omniumverzekering als aanvulling op de BA Autoverzekering biedt een aantal extra waarborgen waaronder de vergoeding van eigen schade in geval u de veroorzaker bent. De omniumverzekering is niet wettelijk vereist en kan bij de afsluiting geheel op u wensen worden afgestemd.

De bepaling van de schade en de afhandeling

Een door de verzekeraar aangestelde schade-expert bepaalt de omvang van de geleden schade. Ook hier mag u er vanuit gaan dat de verzekeraar niet graag meer dan strikt noodzakelijk uitkeert. U kunt dus het beste, in samenspraak met de garage waar uw voertuig voor herstel is, zelf eerst een goede analyse van de schade maken.

Indien u overeenstemming bereikt met de expert van de verzekeraar over de te vergoeden schade wordt het proces in werking gesteld. Wanneer beide partijen het niet eens zijn over de grote van de schade kan er een onafhankelijke extra expert worden aangesteld.

De wet bepaalt dat de schaderegeling binnen een wel gedefinieerde termijn moet zijn afgehandeld. Indien er geen uitsluitsel is over de te vergoede schade heeft u volgens de wet alvast recht op een voorschot op basis van reeds gemaakte kosten en toekomstige kosten.