Hoe moet je het aanrijdingsformulier invullen?

Het aanrijdingsformulier (ook wel ongevallenformulier genoemd) is zeer belangrijk bij het afhandelen van de schadeclaim. Voor de Europese Unie geldt een standaard formulier welke het Europees aanrijdingsformulier wordt genoemd. Zorg dat u altijd een of meerdere formulieren in uw voertuig hebt. Vul bij een aanrijding dit formulier zo rustig, gedetailleerd en objectief mogelijk in. Ook indien de politie aanwezig is en reeds een politierapport heeft samen gesteld.

De gegevens van de tegenpartij

Vul eerst de gegevens van het voertuig van de tegenpartij in. Noteer absoluut het merk en type voertuig, de nummerplaat, de verzekeringsmaatschappij en het nummer en de geldigheidsduur van de groene kaart. Controleer als de gegevens op de groene kaart overeen komen met die op het voertuig. Controle is geen daad van vijandschap.
Vul pas daarna de gegevens van uw eigen voertuig in.

Aanrijdingsformulier voorkant

Algemene informatie over het ongeval

Europees aanrijdingsformulier invullen
Behalve de datum, tijdstip en plaats van het ongeval zijn ook van belang de straatnamen, de aanwezige relevante verkeersborden en de condities op de weg (eventueel slechte staat van het wegdek, of gebrekkige straatverlichting). Vul deze in bij de kolom ‘Opmerkingen’.

Noteer ook de naam, contactgegevens en de nummerplaat van objectieve getuigen, wiens verklaring uw lezing van het gebeurde kunnen ondersteunen.

De situatie schets

Voor de verzekeringsmaatschappij is de schets van het ongeval zeer belangrijk. Maak deze daarom zo overzichtelijk en tevens zo eenvoudig mogelijk. Belangrijk is dat u de breedte van de weg en de as van de weg duidelijk aangeeft. U kunt de betrokken voertuigen simpel als rechthoeken intekenen. Zorg dat de voorkant van elk voertuig duidelijk herkenbaar is. Geef met A en B aan welk voertuig de uwe is en welke van de tegenpartij, en geef middels pijlen aan welke de rijrichting van beide voertuigen was.

situatie schets

Zorg ervoor dat de situatie schets correct wordt ingevuld. Teken eerst de straat met de stippellijn in het midden. Teken dan de voertuigen met de voorkant duidelijk zichtbaar. Teken ook eventuele verkeersborden of lichten.

De toedracht

In kolom 12 moet u middels aankruisen de toedracht van het ongeval aangeven. Reed achteruit. De wagen stond geparkeerd. Wilde een rotonde oprijden. Dit zijn 3 van de 17 toedracht opties in deze kolom. U dient hierbij alleen de vakjes die voor uw voertuig van toepassing zijn aan te kruisen. Onderaan de kolom geeft u aan hoeveel vakjes u in totaal hebt aangekruist. De tegenpartij kruist hierna aan de andere zijde van de kolom de vakjes voor diens voertuig in.

Gaan u en de tegenpartij niet akkoord over de omstandigheden van het ongeval, dan kunt u het beste de politie erbij halen. Indien er wel overeenstemming is wordt het aanrijdingsformulier door beide partijen ondertekent.

Opgelet: Op een eenmaal ingevuld en ondertekend aanrijdingsformulier mag niets meer gecorrigeerd worden.

Op de achterkant van het aanrijdingsformulier kunnen extra opmerkingen worden toegevoegd.

aanrijdingsformulier achterkant