Hoe kan ik de premie van een omnium inperken?

Je hebt besloten om je nieuwe (of relatief nieuwe) auto met een Full omnium verzekering te beschermen. Het betekent immers dat ook wanneer je zelf eens in de fout zou gaan in het verkeer de schade aan je voertuig hersteld wordt op kosten van de verzekeraar. Ook bij diefstal, brand en natuurrampen en andere zaken buiten de eigen invloedssfeer is de schade aan je auto gedekt. Maar, aan een Full omnium verzekering kleeft in de regel een wat hogere prijs, die je graag wil minimaliseren. Dat kan.

Vergelijken, en nog eens vergelijken.

Full omnium verzekeringen (door sommige verzekeraars ook wel als Volledige omnium of Grote omnium gepresenteerd) kennen een heleboel variabelen, die elk op zich de prijs positief of negatief kunnen beïnvloeden. Op een aantal hiervan heb je geen vat, zoals bijvoorbeeld je leeftijd, je woonplaats, het bouwjaar en de cataloguswaarde van de auto en de cilinderinhoud van de motor (ervan uitgaande dat je reeds over de auto beschikt). In de praktijk blijkt echter dat elke verzekeringsmaatschappij een eigen risicograad koppelt aan deze variabelen. De ene maatschappij kan bijvoorbeeld bereid zijn om een rijder die ouder is dan 30 jaar een 10% premiekorting te bieden terwijl een andere verzekeraar aan deze leeftijdscategorie een premiekorting van 15% toekent. Sommige maatschappijen zien in een zwaardere motor een groter gevaar dan anderen, en ook over het ongevalsrisico van het wel of niet in stedelijke gebieden wonen bestaat er verschil in afweging. Door online bij meerdere relevante verzekeringsmaatschappijen een offerte voor een Full omnium verzekering aan te vragen kom je reeds aardig op weg. De verschillen kunnen aanzienlijk zijn, zonder dat dit illustreert dat de ene maatschappij per definitie duurder is dan de andere. Het betekent slechts dat jou persoonlijke condities voordeliger uitpakken bij een bepaalde maatschappij.

Noot: Indien je nog een auto moet aanschaffen kun je bij de keuze het volgende in overweging nemen. Bij het beoordelen van het schadegevaar van een auto hanteren verzekeraars een denkbeeldige grens betreffende de kracht van de motor. Voor gasoline motoren is dit 1.4 liter (1400cc) en voor dieselmotoren 1.6 liter (1600cc). Auto’s met een motorinhoud beneden deze grens worden geacht minder schade te zullen veroorzaken bij een aanrijding. De premie voor de polis zal derhalve lager uitvallen.

Premie omnium inperken

Het geschat aantal af te leggen kilometers.

Hoe minder vaak de wagen op de weg is, hoe kleiner de kans op een ongeval. Het geschat aantal af te leggen kilometers weegt voor verzekeraars dus aardig mee bij het calculeren van de premie. De meeste maatschappijen hanteren een vooraf vastgestelde schaalindeling (bijvoorbeeld: tot 10.000 km, tussen 10.000 km en 15.000 km, en verder). Een enkele verzekeraar hanteert op dit moment een vrijwel absolute kilometerheffing, waarbij de schaal in schijven van 100 kilometer is onderverdeeld. Bij beide systemen ben je bij het afsluiten van de verzekering in principe vrij om een eigen realistische schatting door te geven. De premie wordt dan op basis hiervan berekend. Indien aan het eind van het verzekeringsjaar blijkt dat je meer hebt gereden zul je wat bij moeten betalen, en indien je minder kilometers hebt afgelegd ontvang je wat terug. Door de auto minder te gebruiken breng je dus zelf de premie van de verzekering omlaag.

De bonus-malus korting.

Sinds 2004 zijn autoverzekeraars niet meer verplicht om het bij wet vastgesteld bonus-malus systeem aan te houden. Ze mogen zelf bepalen hoeveel premiekorting ze willen toekennen aan een bestuurder die een of meerdere jaren schadevrij heeft gereden. Het positief effect hiervan voor jou als verzekerde is dat je nu vooraf kunt natrekken welke maatschappij jou de voordeligste bonus-malus premiekorting aanbied.

Jouw rij historie behoort geregistreerd te zijn op een onafhankelijk schadeattest. Om de verzekeringsnemer in staat te stellen op elk ogenblik en op eenvoudige manier te beschikken over de schadeattesten met betrekking tot de laatste vijf jaar, heeft de verzekeringssector Car@ttest opgericht teneinde die schadeattesten te centraliseren. Deze mag je altijd via je huidige verzekeraar opvragen indien je van maatschappij wenst te wisselen.

Een franchise of vrijstelling inbouwen.

Door in de overeenkomst met de verzekeraar een franchise op te nemen geef je aan dat je tot een bepaald bedrag de schade aan je eigen auto niet zult claimen. De maatschappij wordt hiervan dus vrijgesteld. De hoogte van het bedrag wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de waarde van de wagen, mag door jou zelf bepaald worden en geldt voor de totale looptijd van de overeenkomst. Aan elk vrijstellingspercentage heeft de verzekeraar een premiekorting gekoppeld. Hoe hoger de franchise hoe lager de premie voor de Full omnium verzekering.