Bijstandsverzekering (pechverhelping)

BijstandsverzekeringNaast schade aan u auto kunnen bij een ongeval ook andere kosten ontstaan. Met aanvullende verzekeringen kunt u zich hiertegen indekken.

De bijstandsverzekering voorziet in assistentie door hulpdiensten bij een ongeval of autopech. U verzekeraar dekt de kosten voor de te verlenen bijstand. Componenten van deze aanvullende verzekering zijn:

  • Het ter beschikking stellen van een vervangwagen als uw auto niet verder kan rijden na een ongeval of pech. Dit geldt zowel in België als in het buitenland.
  • Bijstand bij autopech in België of in het buitenland. Indien de herstellingen niet ter plekke kunnen worden gepleegd wordt de auto weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.
  • Medische bijstand en bijstand bij vervroegde terugkeer of noodzakelijke reisverlenging bij een ongeval in het buitenland. Ook de repatriëring van uw voertuig valt onder de dekking.

Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Noot: Onder het buitenland wordt verstaan de landen van de Europese Unie en een aantal andere Europese landen.

Is de dekking uniform?

De componenten van de bijstandsverzekering (pechverhelping) zijn relatief standaard. Verschillen zitten er wel in de hoogte van de dekkingen de termijnen voor een vervangwagen, de gebieden waar de bijstand geldt en andere deelaspecten. De premie wordt mede op basis hiervan berekend.