Bestuurdersverzekering

bestuurdersverzekeringNaast schade aan u auto kunnen bij een ongeval ook andere kosten ontstaan. Met aanvullende verzekeringen kunt u zich hiertegen indekken.

Indien u als veroorzaker van een aanrijding wordt aangemerkt vergoed de wettelijk verplichte BA autoverzekering alleen de slachtoffers. Uw eigen schade valt niet onder deze dekking. Ook lichamelijke schade niet.
Een aanvullende bestuurdersverzekering voorziet dat bij schuld ook u eigen lichamelijk letsel vergoed wordt. Met een bestuurdersverzekering maakt u aanspraak op:

  • Vergoeding van de medische kosten en ziekenhuisopname.
  • Compensatie van inkomensverlies, omdat u gedurende een bepaalde periode niet kan werken.
  • Een periodieke uitkering bij tijdelijke of blijvende invaliditeit (vervangingsinkomen).
  • Een eenmalige uitkering bij overlijden (uw familie, of andere begunstigde, ontvangt dit bedrag).

Een volledige invulling kunt u steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de autoverzekering.

Noot 1: De bestuurdersverzekering geldt voor het verzekerd voertuig. Indien een ander persoon met rijbevoegdheid u auto bestuurt valt deze persoon ook onder de dekking.

Noot 2: Medepassagiers worden door de wet als slachtoffers beschouwd. Hun lichamelijke schade is daarom reeds gedekt in de verplichte BA autoverzekering.

Is de dekking uniform?

De dekking kan van contract tot contract verschillen. Verzekeraars mogen de inhoud van de bestuurdersverzekering vrij bepalen. Ook u als verzekerde kan bij het afsluiten van deze aanvullende verzekering de inhoud beïnvloeden door de hoogte van het maximaal uit te keren bedrag per component zelf aan te geven. De premie wordt mede op basis hiervan berekend. Indien u bij overlijden een hoger bedrag uitgekeerd wenst aan u familie zal de premie uiteraard hoger liggen.